poniedziałek, 26 stycznia 2015

Dlaczego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim niszczy rodzinę biologiczną ?

Rodzina zastępcza odmawia kontaktu z mediami i Fundacją „Razem Lepiej”, zasłaniając się adwokatem. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim również ignoruje media. Przy tym wszystkim sąd "niezawisły" mówi o dobru dziecka. Nasuwa się pytanie, czy wartościowsza jest rodzina biologiczna, ciesząca się dobrą opinią kuratora, pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i mieszkańców środowiska, w którym mieszka, czy też rodzina zastępcza, która walczy z rodziną biologiczną dziecka?

Mimo że dziecko nie chce być w rodzinie zastępczej, nie interesuje to ani urzędników PCPR w Radzyniu Podlaskim, ani sądu...Zdjęcie z reportażu : Kołodziejczyk-Tymochowicz - Polsat, emisja 26 01 2015 roku
Zdjęcie z reportażu : Kołodziejczyk-Tymochowicz - Polsat, emisja 26 01 2015 roku

Reportaż można obejrzeć  TUTAJ


- Sądy bardzo szybko pozbawiają matki biologicznej władzy rodzicielskiej, ale długo badają sprawę w drugą stronę. Mija pięć lat i dalej badają – zauważa Marek Szambelan z Fundacji „Razem Lepiej”.

Przedruk skrótu materiału ze strony Polsat:

Pani Małgorzata od kilku lat bezskutecznie walczy o odzyskanie córki umieszczonej w rodzinie zastępczej. Wraz z mężem ma wzorową opinię kuratora, odpowiednie warunki mieszkaniowe, bardzo dobrze opiekuje się młodszą córką. I wszystko na nic. Zdaniem sądu, 8-letniej Wiktorii lepiej będzie w obcej rodzinie.
 
Pani Małgorzata od kilku lat bezskutecznie walczy o odzyskanie córki umieszczonej w rodzinie zastępczej. Wraz z mężem ma wzorową opinię kuratora, odpowiednie warunki mieszkaniowe, bardzo dobrze opiekuje się młodszą córką. I wszystko na nic. Zdaniem sądu, 8-letniej Wiktorii lepiej będzie w obcej rodzinie.


Pani Małgorzata Zając od kilku lat jest szczęśliwą matką i żoną. Mieszka z mężem i czteroletnią córką Patrycją w małej wiosce Hołowno, niedaleko Radzynia Podlaskiego. Jeszcze kilka lat temu o szczęściu mogła tylko pomarzyć. Kiedy miała zaledwie 14 lat, razem ze swoimi dwiema siostrami trafiła do domu dziecka.

- Tęskniłam za domem rodzinnym. Dom dziecka nie jest niczym dobrym, nie chciałam tam być – rozpacza.

Pani Małgorzata, kiedy miała 17 lat urodziła córkę Wiktorię. Trafiła do domu samotnej matki. Tam poznała pana Piotra. Para postanowiła pobrać się i założyć rodzinę. Pan Piotr zaadoptował córkę pani Małgorzaty. Niestety, w małżeństwie przestało się układać i sześć lat temu sąd zdecydował o umieszczeniu dwuletniej wówczas Wiktorii w rodzinie zastępczej.

- Ich zdaniem nie miałam instynktu, nie darzyłam dziecka uczuciem – opowiada pani Małgorzata. A jej siostra, pani Barbara dodaje: „Ona nie dostała żadnej pomocy, choćby duchowej, materialnej. Była sama i była bardzo młodą mamą .”

Pan Piotr i pani Małgorzata przezwyciężyli kryzys małżeński. Cztery lata temu urodziła im się druga córka - Patrycja. Jednocześnie starali się także o odzyskanie pierwszej córki Wiktorii. Niestety, od kilku lat sąd odmawia powrotu dziecka do rodziny biologicznej.

- Dlaczego jest taka niesprawiedliwość, że obcy ludzie mają prawo do wychowywania mojego dziecka, a mi nawet zabraniają je odwiedzić, gdy jest chore? – pyta pani Małgorzata.

Państwo Zającowie nie mogą odzyskać swojej córki. Na nic pozytywne opinie kuratora i ośrodka pomocy społecznej.

- Pierwszy raz spotykamy się z taką sytuacją na naszym terenie. Dom zadbany, wyposażony w łazienkę, którą wyremontowali z własnych środków. Ja nie widzę przeciwwskazań do powrotu dziecka do tej rodziny – mówi Ewa Zielonka z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu.

- Są wspaniałym małżeństwem, są opiekuńczy dla Patrysi. Dla mnie oni są przykładem – twierdzi Zdzisława Wasilik, kuzynka pani Małgorzaty.

- Nie można tak prosto przełożyć stwierdzenia, że jak mają już jedno dziecko, co do którego mają pełnię władzy rodzicielskiej, to natychmiast przywróćmy władzę rodzicielską do drugiego. Ta dziewczynka jest już pięć lat w rodzinie zastępczej – mówi Artur Ozimek z Sądu Okręgowego w Lublinie.

Na terenie swojej gminy państwo Zającowie mają nienaganną opinię. Pomimo tego sąd przeciąga sprawę. Jak twierdzą państwo Zającowi, wpływ na to ma także rodzina zastępcza i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim, które współpracuje z rodziną zastępczą.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim odmówiło nam komentarza przed kamerą. Próbowaliśmy porozmawiać z rodziną zastępczą Wiktorii. Również bezskutecznie.

- Sąd widzi rację dwóch stron. Z jednej strony jest opinia kuratora, który wręcz rozpływa się    nad aktualnym stanem rodziców biologicznych, opinia jest wzorcowa. Sąd musi jednak patrzeć nie z perspektywy rodziców biologicznych, ale dziecka. Sąd nie może działać emocjonalnie – mówi Artur Ozimek z Sądu Okręgowego w Lublinie.

- Sądy bardzo szybko pozbawiają matki biologicznej władzy rodzicielskiej, ale długo badają sprawę w drugą stronę. Mija pięć lat i dalej badają – zauważa Marek Szambelan z Fundacji „Razem Lepiej”.

- Ile jeszcze oni będą niszczyć naszą rodzinę ? Kiedy ten koszmar się skończy? To jest moje dziecko – rozpacza pani Małgorzata.*

 * skrót materiału
 Reporterka: Żanetta Kołodziejczyk-Tymochowicz

Żródło Polsat