niedziela, 26 kwietnia 2015

Razem Lepiej z Dzielnym Tatą na demonstracji pod sejmem przeciwko patologii instytucji państwowych, odpowiedzialnych za pomoc rodzinie i ochronę praw dziecka

Fundacje, stowarzyszeni, a także osoby indywidualne widzą potrzebę wspólnego działania na rzecz rodziny i praw dziecka.  W trakcie manifestacji Waldemar Deska zwrócił uwag ę na inicjatywę utworzenia sądów nad sądami. Społeczeństwo obywatelskie coraz bardziej dostrzega potrzebę nie tylko zmiany złego, krzywdzącego  prawa, ale również patrzenia na dłonie niezawisłym sądom.

Podczas protestu został odczytany apel skierowany do rządzących, następnie złożony  w biurze podawczym Sejmu. Mamy nadzieję, że głosy setek wołających ludzi, a przede wszystkim dzieci, zostaną usłyszane przez tych, którym z zaufaniem powierzyliśmy troskę o polską rodzinę.


Razem Lepiej z Dzielnym Tatą na demonstracji pod sejmem przeciwko patologii instytucji państwowych, odpowiedzialnych za pomoc rodzinie i ochronę praw dziecka


czwartek, 9 kwietnia 2015

Miłość jest odpowiedzialnością

„Miłość jest nie tylko uczuciem, nie jest wzruszeniem ani zakochaniem się. Jest dojrzewaniem, troską i wzajemną odpowiedzialnością za siebie”
(Ks. Jan Twardowski )


Miłość jest odpowiedzialnością. fot Dariusz Marek Gierej

 Kontakt z autorem bloga: dm.gierej@gmail.com

wtorek, 7 kwietnia 2015

Czy zasypie twarz śnieżycą?

Kwiecień, plecień, bo przeplata, trochę zimy, trochę lata, pół wiosenny, pół zimowy, nie każdemu bywa zdrowy, to zaświeci błyskawicą, to zasypie twarz śnieżycą.


Czy zasypie twarz śnieżycą. fot. Dariusz Marek Gierej

 Kontakt z autorem bloga: dm.gierej@gmail.com

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w szczęściu

Prof. Bohdan Dziemidok, filozof, etyk, teoretyk sztuki
Ludzie są zawistni, nie należy ich prowokować. Jeśli masz pecha i nie masz wad, wymyśl jakieś niepowodzenia. Że żona cię zdradza, że regularnie pijesz i film ci się urywa

Przedruk 

Jeśli mamy ładniejszy dom może być... fot. Dariusz Marek Gierej
 Jeśli mamy ładniejszy dom może być... fot. Dariusz Marek Gierej