niedziela, 26 kwietnia 2015

Razem Lepiej z Dzielnym Tatą na demonstracji pod sejmem przeciwko patologii instytucji państwowych, odpowiedzialnych za pomoc rodzinie i ochronę praw dziecka

Fundacje, stowarzyszeni, a także osoby indywidualne widzą potrzebę wspólnego działania na rzecz rodziny i praw dziecka.  W trakcie manifestacji Waldemar Deska zwrócił uwag ę na inicjatywę utworzenia sądów nad sądami. Społeczeństwo obywatelskie coraz bardziej dostrzega potrzebę nie tylko zmiany złego, krzywdzącego  prawa, ale również patrzenia na dłonie niezawisłym sądom.

Podczas protestu został odczytany apel skierowany do rządzących, następnie złożony  w biurze podawczym Sejmu. Mamy nadzieję, że głosy setek wołających ludzi, a przede wszystkim dzieci, zostaną usłyszane przez tych, którym z zaufaniem powierzyliśmy troskę o polską rodzinę.


Razem Lepiej z Dzielnym Tatą na demonstracji pod sejmem przeciwko patologii instytucji państwowych, odpowiedzialnych za pomoc rodzinie i ochronę praw dzieckaLinki do pełnej  relacji manifestacji: 


Źródło:     http://bambuser.com  

 Kontakt z autorem bloga: dm.gierej@gmail.com