sobota, 11 kwietnia 2015

Nagroda Solidarności 2015 dla Fundacji "Razem Lepiej"


Nagroda Solidarności 2015 dla Fundacji "Razem Lepiej". fot Jarek SzambelanEuropejska Akademia Solidarności jest jednostką międzynarodową działającą społecznie, miedzy kulturowo, pedagogicznie, międzywspólnotowo, kulturalnie i kształcąco. W ścisłej współpracy z ONG, organizacjami humanitarnymi i charytatywnymi, stowarzyszeniami i fundacjami tworzy, realizuje i koordynuje projekty oraz programy na skale państwową i międzynarodową. Głównymi założeniami są: zbliżenie narodów, kultur i grup etnicznych oraz mniejszości jak również podtrzymanie i wprowadzanie w życie praw człowieka, a także uwrażliwianie na wartości humanistyczne.
« Twórzmy w imię wspólnoty, nie niszczmy ze względu na różnice »

Akademia postanowiła przyznać Nagrodę Solidarności 2015 – Fundacji Razem Lepiej

Nagroda została przekazana na ręce prezesa Marka Szambelana.


Nagroda Solidarności 2015 dla Fundacji "Razem Lepiej". fot Jarek Szambelan
Bardzo wymowna jest symbolika otrzymanej statuetki. Droga w górę, droga na której trzeba się wspinać, droga która staje się coraz bardziej stroma, droga, która wymaga wysiłku… patrzenia przed siebie… patrzenia w górę, pokonywania kolejnych stopni… Na drodze tej jest dwoje ludzi zwróconych do siebie twarzami. Osoby te podały sobie prawe dłonie, ale nie jest to zwyczajne powitanie. Wyraźnie zauważyć można, że osoba z lewej strony położyła dłoń na ramieniu towarzysza drogi. Gest ten można odczytać jako gest wsparcia, dodania otuchy, może odwagi, zapewnienia: możesz na mnie liczyć, nie jesteś sam… Gest zaproszenia do pójścia razem, bo jak każdy w życiu doświadczył: razem łatwiej, „Razem Lepiej” pokonać każdą drogę.

Taka jest właśnie rola fundacji „Razem Lepiej” – stanąć na drodze ludzkich przeciwności i wspierać w ich pokonywaniu.Źródło: Fundacja "RazemLepiej"

 Kontakt z autorem bloga: dm.gierej@gmail.com