niedziela, 4 stycznia 2015

Odpoczynek jest sztuką - Spacer po lubelskiej starówce

Czy wiecie, że Lubelska Starówka to jeden z ciekawszych zabytkowych zespołów urbanistycznych w Polsce?  Dzięki trwającym od lat pracom renowacyjnym powoli odzyskuje dawny blask. Oryginalne kamieniczki, otaczające rynek, zdobią piękne sgraffita. Niestety, mimo staraniom konserwatorskim, Starówka Lubelska zawsze pozostaje w cieniu większych miast. W ich blasku zapominamy o najpiękniejszym gotyckim rynku i słynnej kaplicy na Zamku Lubelskim, ufundowanej przez króla Jagiełłę.

Konik Iwan znaczną część życia służył w Żywcu, pracując w ramach hipoterapii z dziećmi i wożąc turystów, zanim trafił do KOM-EKO w Lublinie. Na zdjęciu następca Iwana.  Fot Dariusz Marek Gierej

Konik Iwan znaczną część życia służył w Żywcu, pracując w ramach hipoterapii z dziećmi i wożąc turystów, zanim trafił do KOM-EKO w Lublinie. Na zdjęciu następca Iwana.  Fot Dariusz Marek Gierej  


Sposobów dekoracji fasad

Stare Miasto Lublina zachowało swoją świetność dzięki przetrwaniu w stanie nienaruszonym kilku zabytkowych budowli, które podczas prac remontowych  odzyskały świetność z minionych lat. Szczególną uwagę zwrócono na sgraffita – jednej z technik dekoracyjnych malarstwa ściennego, polegającej na pokryciu muru kilkoma (najczęściej dwiema) warstwami barwnego tynku oraz na częściowym zeskrobywaniu wilgotnych warstw górnych za pomocą ostrych narzędzi, w ten sposób w wydrapanych partiach odsłaniając kolor warstwy dolnej i uzyskując w konsekwencji  dwu -  lub kilkubarwną kompozycję. (Słownik terminologiczny sztuk pięknych, wyd. V, Warszawa 2004). Technika ta szczególną popularność zyskała w XVI i XVII wieku. Stała się wówczas jednym z najbardziej popularnych sposobów dekoracji fasad zarówno obiektów mieszkalnych, różnego rodzaju użyteczności publicznej, jak i sakralnych. 

Szacunek dla tradycji – Bryczka

Bryczka jednoosiowa  którą ciągnął Iwan - sympatyczny huculski konik, nie jest wierną rekonstrukcją pojazdu służącego przed stu laty do zbiórki lubelskich odpadów. Stylizowana rekonstrukcja nawiązuje do elementów architektury Starego Miasta.  Usługa,  której zadaniem jest opróżnianie koszy na śmiecie rozsianych po placach i wąskich uliczkach Starego Miasta, oraz oczyszczanie brukowanych traktów pieszych. została uruchomiona przez KOM-EKO jesienią 2007 roku.  
Pierwszy przejazd bryczki przez Lubelską Starówkę odbył się 21 września 2007roku, budząc zainteresowanie zarówno mieszkańców Lublina, jak  i turystów. 
Solidne wykonanie bryczki potwierdziło się wiosną 2008 roku, kiedy nadspodziewanie dzielnie przeżyła  ona  „najazd barbarzyńców”  z ekipy Telewizji MTV, realizującej w Lublinie swe dziwne pomysły medialne. Nie obyło się niestety bez strat w postaci połamanych hołobli.
Iwan, ulubieniec lublinian i turystów, w czerwcu 2008 roku dumnie uczestniczył w corocznej „Nocy kultury”. Kolekcjonerzy otrzymali wówczas kartę pocztową z okolicznościowym stemplem, co okazała się niemałą atrakcją. Stylizowana bryczka została uwieczniona na niej na tle  Lubelskiej Starówki.

Lublin to miasto inspiracji

Zwiedzając Starówkę Lubelską, jeden z ciekawszych zabytkowych zespołów urbanistycznych w Polsce, warto poświęcić czas na zwiedzenie zamku lubelskiego.  Jest to zaczarowane miejsce, przyciągające unikalnym klimatem, bogatą architekturą oraz  licznymi zabytkami.  Ponad 700-letnia historia Lublina i położenie stanowią o jego szczególnych walorach. Lublin, największe miasto po prawej stronie Wisły, często jest nazywany stolicą wschodniej Polski.
Na następny spacer  zapraszam do interesującego lubelskiego  ogrodu botanicznego.

Spacer po Lubelskie Starówce - film