niedziela, 23 sierpnia 2015

My i inni

My i inni.  fot. Dariusz Marek Gierej

My i inni.  fot. Dariusz Marek Gierej

My i inni 


Aby uzyskać korzystne efekty modlitwy, musimy zmienić ją w działanie. Życie tylko wtedy zmienia się, kiedy zmieniamy naturę naszych działań (które są przyczynami karmicznymi) i uwalniamy się od przymusów egoizmu. Zasady Buddyzmu powinny być wcielane w życie codzienne. Tylko w ten sposób „narzędzia” Nam-myoho-range-kyo może być zwycięskie, kiedy rozpowszechniamy efekty na sieć relacji w naszym środowisku. Sutra Lotosu  i Nichiren Daishonin uczą   żyć, pogodnie obserwując rzeczywistość, korzystając z perspektywy wyższego stanu życiowego i w tym samym czasie aktywnie angażując się w reformowanie tej rzeczywistości. Kto praktykuje buddyzm, nie praktykuje dla siebie samego, byłoby to nonsesowne. Mądrość pochodząca od stanu życiowego powinna przekształcać się w czyny współodczuwania.  Buddystą jest się nie tylko w trakcie modlenia się, lecz w każdym aspekcie codziennego życica. To, co zostaje wykryte w karmie, to altruistyczne i współodczuwające działanie, mające na celu wspomaganie innych, aby stali się szczęśliwymi. Czantując Nam-myoho-renge-kyo, rozwijajmy moc, która zmienia każdego zwyczajnego człowieka w wielkiego człowieka. Wówczas całe otaczające nas środowisko odpowie nam: prawo przyczyny i skutku przenikające poprzez trzy tysiące światów w jednej chwili sprawi, że osoba ta będzie jak magnes przyciągający szczęście i benefity. Dokładnie to jest celem Soka Gakkai.

Publikacja Soka Gakkai International Polska pt. Szczęcie na tym świecie. Droga do zrozumienia buddyzmu i Soka Gakkai str. 67 

 Kontakt z autorem bloga: dm.gierej@gmail.com