poniedziałek, 2 listopada 2015

Rodzice z rodzin wielodzietnych nie będą mogli korzystać z ulg na przejazdy komunikacją miejską. Taką decyzję podjęła Rada Miejska w ŁodziBezpłatny  lub zniżkowy bilet na przejazd środkami komunikacji miejskiej,   to nic innego, jak ukłon w stronę miejscowych rodzin wielodzietnych. W Łodzi rządząca koalicja PO-SLD odmówiła dużym rodzinom wsparcia, a przecież  bezpłatny przejazd jest  dla nich dużą ulgą. Ma on  bowiem wpływać na zwiększenie szans rozwojowych, na poprawę warunków życia, a także na kreowanie pozytywnego wizerunku rodzin wielodzietnych.

Rodzice z rodzin wielodzietnych nie będą mogli korzystać z ulg na przejazdy komunikacją miejską. Taką decyzję podjęła Rada Miejska w Łodzi


O wprowadzenie ulg wnioskowali radni PiS: Marcin Zalewski i Bartłomiej Dyba-Bojarski. Zaproponowali oni, żeby rodzice z trójką dzieci korzystali z ulgi 75 proc. za bilety MPK, natomiast rodzice czwórki, lub większej liczby dzieci, nie musieli płacić za przejazdy komunikacją miejską.

Środowiska wspierające rodziny wielodzietne oraz rodziny zastępcze  i autorytety wystąpiły z oświadczeniem do Radnych Rady Miejskiej w Łodzi, protestując w ten sposób przeciwko tak rozumianej polityce społecznej  władz miasta. 

Oświadczenie

W związku decyzją Rady Miejskiej, która głosami radnych Platformy Obywatelskiej i SLD odrzuciła projekt przyznania rodzicom z rodzin wielodzietnych prawa do zniżkowego lub bezpłatnego przejazdu środkami komunikacji miejskiej, stwierdzamy, że tzw. polityka prorodzinna władz miasta ma charakter pozorny i w dużej mierze służy propagandzie politycznej. Prawo

do zniżkowego lub bezpłatnego, w zależności od wielkości rodziny, korzystania z komunikacji przez dzieci z rodzin wielodzietnych jest podstawową realną korzyścią wynikającą z posiadania Łódzkiej Karty Dużej Rodziny. Jednocześnie ma ono charakter niepełny  w sytuacji, kiedy z prawa tego wyłączeni są rodzice dzieci z rodzin wielodzietnych. Zgłoszony wniosek o objęcie rodziców  z rodzin wielodzietnych prawem do przejazdów komunikacją miejską ze zniżką lub bezpłatnie likwidowałby tę niespójność.

Od kilku lat władze miasta i rządząca w mieście koalicja PO-SLD znajdują się w amoku polityki inwestycyjnej. Efektem jest długotrwała dezorganizacja warunków życia i prowadzenia biznesu w mieście, a dodatkowym efektem ubocznym wzrost zadłużenia miasta m.in. z tytułu wkładu własnego w tzw. inwestycjach unijnych. Łódź należy do najbardziej zadłużonych miast  w Polsce.

Skutkiem ukierunkowania zaangażowania władz miasta w przewymiarowane inwestycje jest wycofywanie się z zadań w zakresie opieki społecznej i edukacji. Dalece niewystarczające jest finansowanie zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a po wprowadzeniu obowiązku szkolnego dla sześciolatków  przez rząd Platformy Obywatelskiej w wielu szkołach warunki nauki są niezadowalające, nie odpowiadają potrzebom dzieci (współdzielone przez uczniów klasy, zatłoczone ponad wszelką miarę świetlice szkolne).

Głosy radnych przeciwnych wnioskowi pokazują, że nadal postrzegają rodziny wielodzietne jako patologiczne, a wielodzietność jako problem społeczny wynikający z tzw. nieodpowiedzialności rodziców. Ci sami radni chętnie dofinansowywali skrajnie szkodliwe  projekty, np. działalność fundacji "Spunk" w zakresie „edukacji seksualnej”, obiektywnie wymierzone w dobro rodziny.Ci sami radni chętnie deklarują również gotowość udziału

w projekcie islamizacji Polski poprzez przyjmowanie muzułmańskich imigrantów, podczas gdy liczne polskie rodziny szukają godnych warunków życia na emigracji.

Przeciwko tak rozumianej przez władze miasta polityce społecznej protestujemy!

Osoby, które podpisały oświadczenie:

Jan Waliszewski – Ruch Narodowy

Michał Owczarski – przewodniczący Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Rodziny, Dzieci
i Młodzieży

Małgorzata Owczarska – Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”

Mirosław Orzechowski – Katolicki Klub im. Świętego Wojciecha, redaktor naczelny „Aspektu Polskiego”

Maria Woźniak – Fundacja „Życie”

Tisa Żawrocka-Kwiatkowska – Fundacja „Gajusz”

Magdalena Ogrodowczyk – Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny o/lódzki

Małgorzata Matynia – Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa

Agnieszka Pawlak – Fundacja Służby Rodzinie „Nadzieja”

Zdzisław Brewiński – Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej „Ja i mój dom”

Władysław Ciemnicki – Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

dr Dorota Puchowicz – Świetlica „Anielisko”

Marcin Jastrzębowski – Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych

dr Konrad Hennig – Fundacja „Aurea Libertas”

Dariusz Marek Gierej – Fundacja „Razem Lepiej” Oddział  łódzki

dr Blażej Kmieciak – socjolog prawa i pedagog specjalny

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz