piątek, 22 kwietnia 2016

Prawdziwa cnota krytyk się nie boi

Prawdziwa cnota krytyk się nie boi. fot Dariusz Marek Gierej
Prawdziwa cnota krytyk się nie boi. fot Dariusz Marek Gierej

Kto się złym czuje, tego zarzut wzruszy;
Cienia się swego boi hipokryta,
Gdy go wewnętrzne przeświadczenie głuszy;
Ubezpieczona w niewinności swojej,
Prawdziwa cnota krytyk się nie boi.

Ignacy Krasicki (z książki Monachomachia i Antymonachomachia)