poniedziałek, 20 lutego 2017

Tydzień Pomocy Osobom poszkodowanym w wyniku przemocy rodzinnej (23 - 28 lutego 2017 roku)

Fundacja "Razem Lepiej" Oddział Łódzki zaprasza do skorzystania z dyżuru telefonicznego w dniach  23 - 28 lutego 2017 roku w godzinach od 10:00 do 13:00; telefon dyżurny: 690 514 208.

W trakcie dyżuru będą przyjmowane informacje od osób poszkodowanych przemocą w rodzinie.
Tydzień Pomocy Osobom poszkodowanym w wyniku przemocy rodzinnej (23 - 28 lutego 2017 roku)
Zdjęcie z internetu.
Rodzaje przemocy:
        Fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej
        Psychiczna - naruszenie godności osobistej
        Seksualna - naruszenie intymności
        Ekonomiczna - naruszenie własności
        Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich

Mogą również dzwonić osoby spoza regionu łódzkiego - informacje z dyżurów telefonicznych zostaną przekazane do właściwych oddziałów Fundacji "Razem Lepiej".
Osoby, które skorzystają z dyżuru telefonicznego zostaną objęto pomocą (nie dotyczy pomocy finansowej).
Telefon dyżurny: 690 514 208
W dniach  23 - 28 lutego 2015 roku w godzinach od 10:00 do 13:00.
Kontakt z fundacją za pomocą poczty elektronicznej:    lodz@razemlepiej.pl

 
Kontakt z autorem bloga: dm.gierej@gmail.com