sobota, 8 listopada 2014

Odpoczynek jest sztuką - prezentacja walorów przyrodniczych

W kolejnych odcinkach cyklu pt.  "Odpoczynek jest sztuką" zaprezentuję rodzimą przyrodę i kulturę naszych małych ojczyzn. W pierwszej kolejności opowiem o walorach turystycznych Krainy Lessowych Wąwozów, Ziemi Łódzkiej, Lalików, Byczyny, Zamościa i  innych miejsc o imponujących atutach przyrodniczych i architektonicznych po obu stronach Wisły.

Tu wszystko się zaczyna - Kraina Lessowych Wąwozów - Kazimierz Dolny Rynek; Fot. Dariusz Marek Gierej
Tu wszystko się zaczyna - Kraina Lessowych Wąwozów - Kazimierz Dolny Rynek;
Fot. Dariusz Marek Gierej


Kraina Lessowych Wąwozów położona jest w zachodniej części województwa lubelskiego, a jej nazwa nawiązuje do największego w Europie skupiska lessowych wąwozów, które znajdują się w naszym regionie.
To wyjątkowy, poprzecinany wąwozami i jarami region z charakterystycznymi dla tego miejsca najwyższymi średnimi temperaturami powietrza oraz najdłuższym okresem wegetacji. Występuje tu wiele rzadkich gatunków roślin, a także niezwykle zróżnicowana fauna. Na obszarze tym usytuowanych jest kilka rodzajów cennych przyrodniczo obszarów, takich jak  rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu. Największy z nich - Kazimierski Park Krajobrazowy wraz ze swoją otuliną, zasięgiem obejmuje ponad połowę Krainy Lessowych Wąwozów. Sercem regionu jest rzeka Wisła ze wszystkimi swoimi rozlewiskami i dopływami, otoczonymi malowniczymi brzegami.

Do Krainy Lessowych Wąwozów zaliczane są gminy:

Janowiec Kazimierz Dolny, Puław, Nałęczowa, Opola Lubelskiego, Poniatowa, Wąwolnica, Wojciechów i miasto Puławy. 

Zanim zaproszę zainteresowanych na kolejny odcinek, prezentujący walory turystyczne, przyrodnicze i kulturowe regionu, już teraz można zapoznać się ze szczegółami:

Tu wszystko się zaczyna, zobacz film pt.  Kraina Lessowych Wąwozów 

  
Serdecznie pozdrawiam ze słonecznej strony malowniczego wzgórza wszystkich gości na moim kanale You Tube oraz na blogu Dariusz Marek Gierej Prezentuje,   zapraszając na wycieczki po Krainie Lessowych Wąwozów i innych atrakcyjnych miejscach  naszej ojczyzny.

Czytaj więcej o Krainie Lessowych Wąwozów TU 

Kontakt z autorem: dm.gierej@gmail.com