niedziela, 23 listopada 2014

Rok - wiersz Jolanty Marii Dzienis


Już odeszło od nas lato,
Źli jesteśmy na nie za to.
Przyszła jesień, a z nią szkoła,
Dzwonek nas na lekcje woła.

Po jesieni przyjdzie zima,
Lecz się długo nie zatrzyma.
Po niej zakróluje wiosna,
Ukwiecona i radosna.

Potem znów nastanie lato,
Niecierpliwie czekam na to.
Po nim znowu jesień, szkoła,
Tak się kręci świat dokoła.

Strona autorska Jolanty Marii Dzienis:www.jolantamariadzienis.pl
Kontakt z autorem bloga: dm.gierej@gmail.com