poniedziałek, 22 grudnia 2014

Spotkanie z podopiecznymi fundacji Razem Lepiej


Głównym celem Fundacji Razem Lepiej jest   pomoc ofiarom przemocy domowej oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Szereg organizacji pozarządowych udziela pomocy finansowej oraz w naturze,  wyręczając  w ten sposób państwowy system pomocy społecznej.
Fundacja Razem Lepiej przygotowała najbardziej potrzebującym podopiecznym skromne paczki  świąteczne.


Małgorzata Kosik i Marek Szambelan w czasie spotkań z podopiecznymi w ich domach.  Fot fundacja Razem Lepiej

Małgorzata Kosik i Marek Szambelan w czasie spotkań z podopiecznymi w ich domach.  Fot fundacja Razem Lepiej

W dniach 20 i 21 grudnia 2014 roku przedstawiciele Fundacji  Razem Lepiej  spotkali się z podopiecznymi w ich domach, wręczając im paczki świąteczne, jednocześnie życząc, by następny rok był lepszy.

Bardzo dziękujemy Pani Małgorzacie Kosik za wsparcie i pomoc w przekazywaniu upominków osobom najbardziej potrzebującym.

Dziękujemy także wszystkim dyrektorom, przedstawicielom regionalnym w kraju oraz przyjaciołom, za pomoc i wsparcie tych, którzy pomocy potrzebowali.

Czytaj więcej o Fundacji Razem Lepiej TU


Kontakt z autorem bloga: dm.gierej@gmail.com