czwartek, 8 stycznia 2015

Głównym celem Fundacji Razem Lepiej jest...

Głównym celem Fundacji Razem Lepiej jest pomoc ofiarom przemocy domowej oraz rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.


Głównym celem Fundacji Razem Lepiej jest...projekt DMGInspiracją do stworzenia Fundacji stało się  przekonanie o niezmierzonych możliwościach, którymi dysponuje człowiek, i które może wykorzystać do realizacji zamierzonych celów.

Począwszy od dnia powstania Fundacji Razem Lepiej, prezes, wiceprezes oraz wszyscy jej członkowie pracują w niej charytatywnie. Działalność na rzecz fundacji jest nieodpłatna i żaden z członków nie pobiera za nią wynagrodzenia. Niejednokrotnie członkowie fundacji wspomagają ją finansowo, przekazując własne środki pieniężne na rzecz podopiecznych fundacji.

Z doświadczenia wiemy, że droga ku uwolnieniu się od problemu przemocy w rodzinie jest bardzo skomplikowana, dlatego  staramy się nie tylko szybko reagować na sprawców przemocy, ale również znajdować długoterminowe rozwiązania.

czytaj więcej: