środa, 25 lutego 2015

Czy Pani Prezydent Świdnicy pozostawi osoby wykluczone bez środków do życia?

W dniu 2 marca 2015 roku o godzinie 10:00 w poczekalni na dworcu PKP w Świdnicy odbędzie się Konferencja, zwołana przez Bytomską Spółdzielnię Socjalną Oddział w Świdnicy, dotyczącą pozostawienia osób wykluczonych bez środków do życia oraz niszczenia inicjatyw społecznych podmiotu ekonomii społecznej oraz braku chęci współpracy ze strony miasta ze spółdzielnią.

Pani Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Świdnicy, uważa się za filantropa, a wkrótce może nie tylko pozbawić dochodów sześć osób, mających na utrzymaniu wielodzietne rodziny, ale również chce płacić drożej za usługi związane z obsługą dworca PKP.  Dotychczas prace te wykonywał  Oddział Świdnicki Bytomskiej Spółdzielni Socjalne, który poza pracami porządkowymi dozorem technicznym i zapewnieniem bezpieczeństwa podróżnym i mieniu prowadził działalność kulturalną dla mieszkańców i podróżnych w ramach „Dworcowego Klubu Literackiego” oraz, w miarę możliwości i potrzeb,  inne imprezy.  Podczas oczekiwania na pociąg dzieci mogły sobie zrobić zdjęcie z dworcową Myszką i bawić się w kąciku zabawowym.

Powiedzcie mi, gdzie znajdziecie drugi dworzec kolejowy z takimi oryginalnymi atrakcjami?

Czy Pani Prezydent Świdnicy pozostawi osoby wykluczone bez środków do życia?
Odnowiony dworzec kolejowy Świdnica Miasto (luty 2014), planowane centrum przesiadkowe Zdjęcie pobrano z http://pl.wikipedia.org


Nasz dworzec 

Mysz dworcowa. Fot Laura Klekocka
Mysz dworcowa. Fot Laura Klekocka
Pasażerowie dworca PKP w Świdnicy nie tylko korzystali z czystego dworca, ale także z szeregu usług kulturalnych, które zapewnia Oddział w Świdnicy Bytomskiej Spółdzielni Socjalnej. Niestety, już niedługo podróżni i mieszkańcy mogą nie spotkać nigdy więcej maskotki dworcowej. Sześciu pracowników i  ich rodziny od 1 marca będą zmuszone powrócić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej po zasiłki. W tym gronie znajduje się kobieta w ciąży.  Z dniem 28 lutego kończy się umowa podpisana przez spółdzielców z miastem. Spółdzielcy pracę i dworzec traktują bardzo poważnie, mówiąc  że „dworzec jest nasz”.  
 
Pani  Laura Klekocka – Prezes Zarządu Bytomskiej Spółdzielni Socjalnej powiedziała nam, że Pani Beata Moskal-Słaniewska Prezydent Świdnicy w oficjalnym piśmie stwierdziła, iż nie ma czasu na spotkanie z Zarządem i prosi tylko o przekazanie nazwisk osób, które chcą z nią współpracować. Prezes odebrała treść pisma jako wyraźne kpiny.
To, że jesteśmy z Bytomia, podkreśla,  nie znaczy że można nas gorzej traktować. Ludzi, których zatrudnialiśmy wrócą do MOPS po zasiłki, bo nikt ich nie zatrudni, gdyż nie chcą obcych w Świdnicy. Nie rozumiemy, dlaczego się tak mówi i  dzieje, przecież Pani Prezydent sama  w Świdnicy mieszka dopiero od 1990 roku.

Ekonomia Społeczna staje się coraz bardzie popularna w gminach ze względu na wszechstronną paletę korzyści 

Spółdzielnie działają na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób niepełnosprawnych, pomagają też w utrzymaniu ich rodzin. Ekonomia społeczna aktywizuje zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym albo wykluczone społecznie. Osoby wykluczone po zatrudnieniu w spółdzielni socjalnej  powracają na otwarty rynek pracy z doświadczeniem zawodowym i wyższymi umiejętnościami zawodowymi. Jest to bardzo ważne narzędzie dla jednostek samorządu terytorialnego (przede wszystkim gmin), gdyż  zatrudnieni nie korzystają z pomocy społecznej, a płacą podatki. Szybko się rozwijają dzięki przeznaczaniu wszystkich zysków na fundusz zasobowy (inwestycje).
Ekonomia społeczna funkcjonuje w dziedzinach, w których przedsiębiorcy komercyjni nie chcą działać  ze względu na nieopłacalność, np. w sektorze usług społecznie użytecznych - sąsiedzkich, czy porządkowych.

Spółdzielnia socjalna jest  oparta na wartościach solidarności, partycypacji i samorządności; odgrywa ważną rolę w społecznym rozwoju lokalnym.

Pozwala też wykorzystywać zasoby ludzkie w sposób komplementarny do sektora prywatnego i publicznego oraz zapobiega wykluczeniu społecznemu.


Bytomska Spółdzielnia Socjalna na lokalnym rynku pracy

Bytomska Spółdzielnia Socjalna działa na lokalnym rynku od szeregu lat wykonując usługi na rzecz mieszkańców i aktywizuje osoby, którym zagrażało wykluczeniem społecznym albo były już wykluczone społecznie. Usługi oferowane przez spółdzielców są konkurencyjne, w związku ze zdecydowanie  niższą ceną i równoczesną wyższą jakością. Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej często w Spółdzielni Socjalnej ponownie nabywają nawyki pracy, podnoszą kwalifikacje, aby zapewnić sobie  i rodzinom środki do życia. Wiedzą one bowiem, że po zakończeniu aktywizacji społecznej i zawodowej, trafią na otwarty rynek pracy. Przedsiębiorcy obserwują spółdzielców i lepszych pracowników chętnie zatrudniają w swoich przedsiębiorstwach. Tą drogą poprzez BSS wróciło na otwarty rynek ponad 50 osób które nigdzie nie mogły znaleźć zatrudnienia. Wkład na rzecz mieszkańców BSS jest znany na terenie całego kraju.  


Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o BSS wejdź TUTAJ 

 Kontakt z autorem bloga: dm.gierej@gmail.com