piątek, 20 lutego 2015

Tydzień Pomocy Osobom poszkodowanym w wyniku przemocy rodzinnej (23 - 28 lutego 2015 roku)


Fundacja "Razem Lepiej" Oddział Łódzki zaprasza do skorzystania z dyżuru telefonicznego w dniach  23 - 28 lutego 2015 roku w godzinach od 10:00 do 13:00; telefon dyżurny: 690 514 208.

W trakcie dyżuru będą przyjmowane informacje od osób poszkodowanych przemocą w rodzinie. 

Tydzień Pomocy Osobom poszkodowanym w wyniku przemocy rodzinnej   (23 - 28 lutego 2015 roku)


Rodzaje przemocy:

        Fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej
        Psychiczna - naruszenie godności osobistej
        Seksualna - naruszenie intymności
        Ekonomiczna - naruszenie własności
        Zaniedbanie - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich

Mogą również dzwonić osoby spoza regionu łódzkiego - informacje z dyżurów telefonicznych zostaną przekazane do właściwych oddziałów Fundacji "Razem Lepiej".

Osoby, które skorzystają z dyżuru telefonicznego zostaną objęto pomocą (nie dotyczy pomocy finansowej).

Telefon dyżurny: 690 514 208

W dniach  23 - 28 lutego 2015 roku w godzinach od 10:00 do 13:00.

 
Kontakt z autorem bloga: dm.gierej@gmail.com