środa, 20 stycznia 2016

„Bajka Pomagajka” inicjatywa Stowarzyszenia „Mały Port”


Stowarzyszenie „Mały Port” powstało z inicjatywy ludzi czułych na potrzeby innych. Celem jego działania jest niesienie pomocy dzieciom z rodzin ubogich zagrożonych patologią społeczną. Polega ona na wsparciu całej rodziny organizacji czasu wolnego w postaci zajęć artystycznych. Współpracujemy z Radą Osiedla, Szkołami, Biblioteką, Domem Opieki Społecznej, Klubem Seniora, w których prowadzimy zajęcia w zależności od potrzeb i zainteresowań uczestników.
„Bajka Pomagajka” inicjatywa Stowarzyszenia „Mały Port”
„Bajka Pomagajka” inicjatywa Stowarzyszenia „Mały Port”
Świadczymy usługi rehabilitacyjne w domach osób, które wymagają stałej opieki medycznej oraz psychologicznej. Pomagamy dzieciom po licznych hospitalizacjach, psychiatrycznych, pediatrycznych i osobom starszym, które z powodu swojej niedołężności nie mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez Stowarzyszenie w ramach działań statutowych (koła zainteresowań, plastyczne, muzyczne, teatralne). Oprócz tradycyjnej specjalistycznej opieki, chcemy pobudzić naszych podopiecznych do jak najszerzej rozumianej twórczości artystycznej. Szczególnie z myślą o dzieciach budujemy własny teatr. W zajęciach będzie też brać udział młodzież, w przyszłości osoby z grupy 60+.

Razem ze Stowarzyszeniem „Przytul Mnie” realizujemy projekt artystyczny „Bajka Pomagajka” skierowany do dzieci w trakcie i po hospitalizacji. Podopieczni naszego Stowarzyszenia mogą również liczyć na pomoc rzeczową w postaci np. kosmetyków ,art .chemicznych, art. spożywczych , odzieży itp.

           Dlatego bardzo prosimy Państwa o pomoc w postaci produktów firmy,
         lub włączenie się w projekt pt.”Bajka Pomagajka” -dofinansowanie
         budowy sali teatralnej i Świetlicy Socjoterapeutycznej.

Stowarzyszenie opiera się głownie na pracy społecznej jego członków oraz ludzi, którym los naszych dzieci i osób starszych dotkniętych przez życie nie jest obojętny. Obecnie Stowarzyszenie remontuje nowy ośrodek przy ul. Odrzańskiej 32 w Łodzi. 

Otrzymaliśmy dofinansowanie z firmy UPS na rozpoczęcie remontu w świetlicy, w projekt zaangażowało się wiele firm przekazując nam artykuły budowlane, ale do ukończenie projektu potrzebujemy 20 tysięcy złotych, dlatego prosimy o wpłatę na konto z dopiskiem dofinansowanie projektu „Bajka Pomagajka”.

Nr. konta: 50 1090 1304 0000 0001 2982 1567
Nr. konta €: 66 1090 1304 0000 0001 2982 1570

W zamian za wsparcie oferujemy reklamę firmy (sposób i miejsce do uzgodnienia)

Stowarzyszenie Prowadzi Działalność w sferze Pożytku Publicznego

KRS: 0000506572, Regon:101797517
Stowarzyszenie „Mały Port”
adres: 93-702 Łódź ul.Odrzańska 32
e-mail: malyport@onet.eu
tel.512-300-209 lub 506-052-811