środa, 5 listopada 2014

Cmentarz rzymskokatolicki w Wąwolnicy - W województwie lubelskim

Na obszarze nekropoli zachowały się zabytkowe, nagrobki, na których widnieje pradawna nazwa miejscowości – Wawelnica, nagrobek z urną na cokole z 1939 r. burmistrza Aleksandra Majewskiego. Pomnik ufundowany ku czci żołnierzy Armii Krajowej i organizacji niepodległościowych, Za poparcie tych organizacji mieszkańcy Wąwolnicy zapłacili wysoką cenę.


Pola w Wąwolnicy mają wyjątkową konfigurację terenu, gmina  położona jest na Płaskowyżu Nałęczowskim, jednym z subregionów Wyżyny Lubelskiej, w dolinie rzeki Bystrej (prawy dopływ Wisły). Część obszaru gminy leży na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego a większość obszaru na terenie jego otuliny. Fot. Dariusz Marek Gierej
Pola w Wąwolnicy mają wyjątkową konfigurację terenu, gmina  położona jest na Płaskowyżu Nałęczowskim, jednym z subregionów Wyżyny Lubelskiej, w dolinie rzeki Bystrej (prawy dopływ Wisły). Część obszaru gminy leży na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego a większość obszaru na terenie jego otuliny. Fot. Dariusz Marek Gierej


Konfiguracja terenu 

Nekropolia w Wąwolnicy jest nietypowo położona, na terenie cmentarza znajdują się wyloty kilku wąwozów stworzono go na skraju lessowego płaskowyżu. Groby budowane są nad powierzchnią i piętrowo, ukształtowanie terenu spowodowało, iż na cmentarzu możemy również odnaleźć wyżłobione w stokach grobowce. Odwiedzając groby zmarłych możemy po konfiguracji terenu dowiedzieć się dlaczego gmina Wąwolnica jest zaliczana do "Krainy Lessowych Wąwozów". 

Redagując materiał, korzystałem z kilku źródeł, traktujących o lubelskich cmentarzach.

Galeria zdjęć:

Cmentarzrzymskokatolicki w Wąwolnicy, województwo lubelskie

Kontakt z autorem: dm.gierej@gmail.com